Zeytinin Hikayesi

Tanrı Zeus yeni kurulacak şehir için tanrılar arasında bir yarışma düzenler. Her yarışmacı yeni kurulacak şehir için özel bir hediye sunacaktır. Şehre en değerli hediyeyi veren tanrı yarışmayı kazanacak, tanrının ismi şehre verilecek ve o tanrı şehrin koruyucusu olacaktır. Yarışma başlar. Deniz tanrısı Poseidon mızrağını yere vurur ve fışkıran sudan beyaz, heybetli bir at yaratır. Bu at rüzgar kadar hızlı koşacak, savaşlarda yenilmeyecek, insanları keşfedilmemiş diyarlara götürecektir. Tanrıça Athena mızrağını yere vurduğunda ise yerden bir zeytin ağacı fışkırır. Bu ağaç büyüyüp yüzyıllarca yaşayacak, odunuyla ısıtacak, meyvesiyle doyuracak, meyvesinin yağıyla aydınlatacak, yaraları iyileştirecek, gölgesiyle insanları kucaklayacaktır. Bu ağacın kutsallığı karşısında tüm tanrılar büyülenir. Yarışmayı tanrıça Athena kazanır ve şehre onun adı verilir, “Atina”. Zeytin ağacı tanrıça Athena’nın insanlığa hediyesidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir